KUCHYŇSKÉ DŘEZY A BATERIE

Vyrážení otvorů a postup montáže

Zhotovení otvoru do granitového dřezu

Varianta č. 1

1, Dřez při vybalení zkontrolujeme, zdali nenese nějaké poškození.
2, Otočíme dřez dnem vzhůru a pečlivě podložíme, aby nepraskl.
3, V místě perforace otvor po obvodu navrtáme.
4, Díry vrtáme co nejblíže k sobě, usnadní nám to následné vyseknutí otvoru.
5, Dřez otočíme dnem dolů a pečlivě podložíme, aby nepraskl.
6, Dlátem opatrně vysekáme otvor v místě navrtání.
7, Případné otřepky můžeme opatrně vyťukat kladívkem.
8, Dlátem srazíme nerovnosti v otvoru a začistíme jej.
9, Vzniklý otvor o průměru 35 mm je připravený pro montáž baterie.

Varianta č. 2

Otvory pro baterie nebo ovládání odtoku jsou označeny nálepkou, vyklepávejte je zásadně z vrchní (lícové) strany dřezu. Doporučujeme zkontrolovat, zda se nálepka neposunula ze středu budoucího otvoru. Pokud není střed budoucího otvoru označen nálepkou, (např. pokud jste si nálepku omylem odstranili nebo z jiného důvodu) je nutné jej pečlivě vyměřit a označit. Před vyklepáváním podložte dřez zespodu z obou stran co nejblíže k vyklepávání otvoru, ale mimo něj. Vyklepávejte pevnou ocelovou tyčí nebo trubkou o průměru do 20 mm. Po vyklepnutí lze dočistit otvor pilníkem. Tato varianta je vhodná spíše pro zkušenější truhláře, pokud jste amatér a hodláte se do vytvoření otvoru pustit sám, doporučujeme variantu č.1.

Postup montáže granitového dřezu

Pod opracovanou dosedací plochu dřezu naneste těsnicí prostředek. K utěsnění dřezu používejte z hygienických důvodů zásadně k tomu určený transparentní sanitární silikon. Dřez připevněte k pracovní desce přiloženými svorkami dle schématu. Mírné prohnutí dřezu není závadou (zabraňuje odstávání okrajů) a lze je bez problémů odtáhnout svorkami. Svorky dotahujte postupně od středu ke krajům dřezu. Nepoužívejte prudké dotahování elektrickými pomůckami. Po vsazení dřezu odstraňte případnou vytlačenou těsnící hmotu (silikon) pomocí špachtle nebo vlhkým hadříkem.